npn و pnp

سنسور در دو دسته نیمه رسانا npn و pnp دسته بندی می شود
منظور از این دسته بندی طریقه سنس کردن سنسور نیست بلکه طریقه ارتباط با زیر ساخت پروسسور می باشد به چه طریقی در مدار قرار می گیرد اطلاعات را با چه تاخیری برای پردازش می فرستد


به طور مثال در PLC ها برنامه نوشته شده در fb ها از ob خاص خود فراخوانی می شود به همین دلیل پردازنده در پیمایش سیکل خود به یک خط برنامه می رسد لازم می شه که پردازش ob متوقف شود و به fb مربوطه برود به همین دلیل زمانی که پروسسور به خط برنامه سنسور می رسد باید اطلاعات به بارگذاری شده باشند به همین دلیل این اهمیت نداره که می خوای چه چیزی رو حس کنه چون دستگاه مورد نظر خریداری می شه و چیزی که مهمه اینه که ارتباط ما به چه شکلی بستر سازی می شه

نمی توان از یک سنسور نوع PNP  به جای یک سنسور نوع  NPN استفاده کرد . چون سنسور NPN با منفی کار میکند در حالی که سنسور PNP با مثبت کار میکند .

نظر خود را ارسال کنید