كاربردهاي انكودر نوري

كاربردهاي انكودر نوري :

موارد استفاده  اين انكودرها بسيار متنوع و متعدد است و به ويژه در كاربردهايي كه دقت و حساسيت از اهميت زياد و حياتي برخوردار هستند مانند دستگاه هاي پزشكي يا صنايع نظامي و ... مورد استفاده واقع   مي شوند.

برخي از عمده ترين كابردهاي انكودرهاي نوري در زير آمده است :

bullet

 ماشين هاي صنعتي مثل CNC

bullet

 صنايع روباتيك

bullet

 تجهيزات كاليبراسيون

bullet

 صنايع هوانوردي و فضايي

bullet

 تجهيزات پزشكي مانند دستگاه هاي عكسبرداري ( MRI , X-Ray Imaging )

bullet

 كارخانجات نيمه هادي

bullet

 تجهيزات نقشه برداري

bullet

 تلسكوپ ها و آنتن هاي مخابراتي بزرگ

نظر خود را ارسال کنید