سنسور (اولتراسونیک) Ultrasonic Sensors

سنسور (اولتراسونیک) Ultrasonic Sensors

سنسور های اولتراسونیک برای تشخیص و برآورد فاصله ، از امواج مافوق صوت بهره می گیرند. این اندازه گیری صرفنظر از رنگ ، شکل ، جنس و سطح اجسام انجام

می شود


شرکت  پپرل اند فوکس آلمان کاملترین رنج سنسور های التراسونیک Ultrasonic Sensors در اتوماسیون صنعتی را عرضه می نماید. این سنسورها در کیفیت و تنوع محصول بی رقیب هستند

سنسور های اولتراسونیک پپرل اند فوکس:

Thru-Beam Sensor

Direct Detection Sensors

Double Sheet Sensors

Sensors for Separate Evaluation

نظر خود را ارسال کنید