سنسورهای نوری

سنسور های نوری نوعی دیگر از سنسورهای مجاورتی می باشند که بر اساس ارسال و دریافت نور مدوله شده کار می کنند. نور مدوله شده  پالس هایی با فرکانسی مابین ۳۰-۵ kHz می باشد واستفاده از نور مدوله شده سبب بالا رفتن رنج تشخیص سنسور وهمچنین پایین آمدن اثر نور محیط بر روی سنسور می شود،این نورمی تواند در طیف نور مرئی سبز تا نور نا مرئی مادون قرمز باشد .

البته بیشتر در ساخت سنسور های نوری از نور مادون قرمز با طول موج ۸۸۰mm استفاده می شود,علت این امر تداخل کم نور مادون قرمز با نور محیط و بالا رفتن فاصله سویچینگ سنسور می باشد.بر روی سنسور های نوری یک پتانسیومتر به منظور تنظیم حساسیت سنسور نصب می شود.

مقاله سنسورهای نوری

نظر خود را ارسال کنید