کاربرد سنسور اولتراسونیک در صنعت

سنسورهای فراصوت برای ردیابی و آشکار سازی هدفها و اندازه گیری فاصله آنها در بسیاری از کارخانه‌های خودکار به کار می‌روند. سنسورها با یک خروجی دیجیتال (روشن یا خاموش) برای یافتن وجود هدف و سنسورهایی با یک خروجی دیجیتال که به طور تناسبی بر حسب فاصله سنسور تا هدف تغییر می‌کند، موجود هستند. به علت اینکه سنسورهای فراصوت به جای نور از صدا برای آشکار سازی استفاده میکنند، در کاربردهایی که سنسورهای فوتوالکتریک(سنسورهای فوتوالکتریک) قابل استفاده نیستند، به کار می روند. این سنسورها راه حل خوبی برای آشکارسازی اجسام شفاف و اندازه گیری سطح مایع هستند؛ کاربردهایی که سنسورهای فوتوالکتریک به علت عدم بازتاب نور از سطح هدف دچار اخلال می شوند. رنگ هدف و/یا بازتاب بر سنسورهای فراصوت تاثیر نمی‌گذارد که در نتیجه میتوانند در نور زیاد عمل کنند. انواع دیگر مبدلها در دستگاههای تمیز کننده دارای سنسور فراصوت به کار میروند. یک مبدل فراصوت به یک فولاد ضد زنگ که با یک حلال(معمولاً آب یا ایزو پروپانول) پر شده است، اضافه می‌شود و بعد موج مربعی به آن اعمال می‌شود که انرژی لرزشی به مایع می دهد.

نظر خود را ارسال کنید