انکـوـدر

انکودر

مقدمه :

شاید بتوان گفت موقعیت یا جابجای اولین کمیت فیزیکی است که انسان با آن آشنا می شود و این امر خود دلیلی بر اهمیت  و فراوانی آن در زندگی ماست. انجام بسیاری از امور وابسته به حرکت و اندازه گیری موقعیت جسم متحرک است که باید با دقت زیادی انجام شود و این دقت از حدود بینایی آدمی فراتر می رود. باید توجه داشت که بسیاری از کمیت های دیگر را  نیز می توان به کمک مبدل ها به جابجایی تبدیل کرده و اندازه گیری نمود. پس وجود ابزارهایی لازم است که این کار را انجام دهند و قابلیت انتقال اطلاعات خود به سایر ماشینها و رایانه ها را داشته باشند تا امکان انجام خودکار امور بدون حضور مستقیم انسان به وجود آید. یک نوع از این حسگرها انکودرها می باشند که امروزه با پیشرفت علم به کمک نکنولوژی های نوین بسیار دقیق و کارامد ساخته می شوند.

انکودرها از لحاظ ایده و تکنولوژی ساخت به سه دسته زیر تقسیم می شوند

Mechanical Contact

Magnetic

Optical  Photoelectric

نظر خود را ارسال کنید