اجزای سنسور و انواع سنسورها

اجزای سنسور و انواع سنسورها

نقش اجزای سنسور شامل هماهنگی اولیه سیگنال های دریافتی از چندین گیرنده است,همچنین پردازش جزئی و ارزیابی سیگنل نیز می باشد.برای مثال چشم انسان شامل سیستم لنز,دیافراگم عنبیه,شبکیه چشم و تقریبا 120 میلیون میله حسگر نور و تقریبا 6 میلیون مخروط حسگر رنگ است.بعلاوه برای این ها عضلات مختلفی جهت تمرکز شعاع نور و حرکت دیافراگم عنبیه است.برای مثال برخی از پردازش اولیه جزئیات تصویر که قبلا از مکانی دریافت شده در سلول های عصبی شبکیه انجام می شود و حدفاصل و حرکات آنالیز می شوند.سپس مغز تصویر را در سطح بالاتری پردازش می کند که شامل تمرکز اتوماتیک و کنترل دیافراگم می باشد.درک عمق توسط قرار گرفتن تصویر دریافتی از هر دو چشم میسر می شود.

اجزای سنسور

اجزای سنسور و انواع سنسور

تکنولوژی هم یک کپی از این استعداد طبیعی را در خود جای داده است.پیکر بندی نوع خطی یا ماتریسی چندین سنسور از یک نوع,مانند تراشه های CCD یک سیستم سنسور توصیف می شود.CCD مخفف عبارت Charge Coupled Device می باشد و توصیف می کندکه تراشه ی CCD از نیمه رساناهای Charge Coupled تشکیل شده است.اصل عملکرد تراشه CCD بدین شکل است که بر اساس فرض شارژ الکتریکی ایجاد شده توسط اثر فتوالکتریک در نیمه رسانا منتقل شده به حافظه ی متصل می باشد که این هم در فرکانس زمان معینی بررسی می شود.

به طور مشابه سنسور ها جاییکه هر دو سیگنال پردازش و سنسور روی تراشه ی یک نیمه رسانا باشند به عنوان یک سیستم سنسور شناخته می شوند.اگرچه این سیستم های سنسوری هنوز راه درازی تا بدست آوردن توانایی ها و پیچیدگی های وسایل سنسوری دارند.

انواع سنسورها:

سنسور هوشمند

برای مجتمع سازی آمپلی فایر (تقویت کننده) ها,هدف تفهیم قدرت محاسبه برای سنسور می باشد.

این تمایل در مسیر غیر متمرکز سازی نتایج پردازش داده ها در حاصل داده ی اصلاح شده است.این نوع سیستم سنسور در زبان انگلیسی و آلمانی به عنوان Smart Sensor شناخته می شود.

میکرومکانیک:

با توسعه ی بیش از پیش میکرومکانیک,المان های مکانیکی سنسور در یک تراشه ی سیلیکنی جمع شدند.در ابتدا ,پوسته ای جهشی و یا بخش نوسانگر است که روی سلیکن چاپ شده است.آزمایشگاه های تحقیقاتی قبلا دارای موفقیت هایی در تولید اتصالات گردنده و کشویی بوده اند,پس راه برای ساخت دستگاه های مکانیکی مینیاتوری هموار است.میکرومکانیک ترکیبی از خصیصه های عالی مکانیکی سلیکن به وِیژه ها در خاصیت ارتجاعی بالا با خصیصه های الکتریکی ویژه است.

سنسور های زیستی

تمایل به گسترش سنسور های زیستی پیشرفت بعدی و جالب در این زمینه است.این سنسور ها شامل بخش فعال زیستی هستند,مانند آنزیم ها,باکتری ها و یک بخش میکرو الکترونیک که فرآیندها و عکس العمل های زیستی را ثبت می کند.ابتدا سنسور بیولوژیکی برای اهداف  مفاهیم آلی در دسترس بودند مانند تشخیص مقدار قند در خون.در حالیکه آینده ی توسعه ی سنسور های بیولوژکی یا سنسورهای زیستی در این سطح پیش بینی نمی شود.

نظر خود را ارسال کنید